Kapitał Ludzki Unia Europejska Firma Revidea została założona w ramach programu Kapitał Ludzki
realizowanego ze środków Unii Europejskiej
w projekcie Lubuski Przedsiębiorca.